HOUSTON TX

P. Daniel Ayala (512) 758-9937

Sonia Ayala (512) 825-0426

danielmcisa@gmail.com


Domingos: 

Doctrina: 10:00am
Culto: 11:00 am

12300 Fleming Dr
Houston, TX 77013

6117 US-290 Austin, TX 78749  |  mciaustin@hotmail.com  |  Tel:(512) 789-4066

Tenemos ministración por cita | Abrimos los Jueves 7:30pm | Viernes 8:30pm | Domingo 11:00am

©2019 MCI LIDS USA

  • Youtube
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon